พิมพ์

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุของสถานศึกษา

เขียนโดย nantarat.

   DSC 0245  DSC 0236

DSC 0237  DSC 0228

DSC 0241  DSC 0263

    DSC 0265  DSC 0301

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุของสถานศึกษา : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุของสถานศึกษา  วันที่  11  กรกฎาคม  2560 ณ  ห้องธนารมย์  ชั้น  3  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  วิทยากรโดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการส่วนบริหารสินทรัพย์  กองพัสดุ  กรมชลประทาน  ผู้เข้ารับการอบรมคือ  ผู้อำนวยการโรงเรียน,  รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec