พิมพ์

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

เขียนโดย watjana.

20049550 1376526352431708 2003095442 o  20048736 1376526179098392 1191925889 o

20048828 1376526975764979 248488482 o  20049273 1376526129098397 646591286 o

20050210 1376526015765075 208928623 o  20048718 1376526695765007 1818877264 o

วันที่  12 กรกฎาคม 2560  :  นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่   (PIM Train the Trainer Program) ครั้งที่ 79  ตอน  "Coaching ให้ได้ใจ สู่การเป็นมืออาชีพ"   ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่

                                          วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ กับโรงเรียวนเครือข่าย  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มคณาจารย์จากโรงเรียนเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารการศึกษาทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  100 คน

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec