พิมพ์

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

เขียนโดย nantarat.

      DSC 0631  

DSC 0633  DSC 0634

DSC 0637  DSC 0639

DSC 0647  DSC 0650

DSC 0655  DSC 0659

การแข่งขันกรีฑาระหว่างสี  "RB  GAMES"  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  วันที่  14  กรกฎาคม  2560  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  

 ภาพ / ประยุทธ์  โขขัด

ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec