พิมพ์

ประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

เขียนโดย watjana.

19807464 1243376655787800 1856053057 o  19720214 1243376725787793 2056806064 o

19727361 1243376649121134 736131017 o  19807703 1243376609121138 503778864 o

19807634 1243376822454450 2003964767 o  19807766 1243376205787845 341568806 o

วันที่  6 กรกฎาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนบางดีวิทยาคม  ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน สาขาห้วยยอด  ณ  โรงเรียนบางดีวิทยาคม  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec