พิมพ์

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย nantarat.

S 12451844

S 12451850  S 12451845

S 12451846  S 12451847

S 12451848  S 12451849

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ปีงบประมาณ  2560 : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ปีงบประมาณ  2560  วันที่  4  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศ  จำนวน  3  รายการ  คือ  1)  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu  Speech)  2)  การแข่งขันการเล่านิทาน  (Story  Telling)  3)  การแข่งขัน  (Multi  Skills

ภาพ / สุชีพ  นวลอ่อน

ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec