พิมพ์

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย watjana.

วันที่  9 สิงหาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่  นำโดย  นางเสาวนีย์  พนิสสรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ในการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่

1  2

3  4

5  6

7  8

                                               และในภาคบ่าย  นายศังกร  รักชูชื่น  ได้นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่  เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  เพื่อติดตามเรื่องโรงเรียนคุณธรรม  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่. 

9  10

11  12

ภาพ  /  กชกร  เถรว่อง

ข่าว  /  วัจนา  ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec