พิมพ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ฯ

เขียนโดย watjana.

วันที่  11 สิงหาคม  2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงาน   เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์หนใต้  โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง.

DSC 0054  DSC 0073

DSC 0063  DSC 0051

DSC 0084  DSC 0086

DSC 0087  DSC 0037

ภาพ  :  ทนงศักดิ์  ไทรงาม

ข่าว  :  วัจนา  ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec