พิมพ์

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เขียนโดย watjana.

วันที่  12  สิงหาคม  2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560  ซึ่งมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม  ดังนี้

1.  พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  

ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1  2

3  4

5  6

7  8

2.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560

ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0091  DSC 0121

DSC 0137  DSC 0131

3.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0199  DSC 0171

DSC 0164  DSC 0168

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec