พิมพ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบครูวิทย์-คณิตฯ

เขียนโดย watjana.

DSC 0033

วันที่  17 สิงหาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  TEPE Online  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นสนามสอบ  8 โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนวิเชียรมาตุ,  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง,  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง, โรงเรียนสภาราชินี 2,  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์,  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,  โรงเรียนเมืองกระบี่,  และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โดยมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบ (admin) ของสนามสอบ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSC 0037  DSC 0043

DSC 0032  DSC 0049

DSC 0039  DSC 0045

DSC 0048  DSC 0052

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec