พิมพ์

พัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนโดย nantarat.

DSC 0003  DSC 0004

DSC 0017  DSC 0019

DSC 0021  DSC 0032

DSC 0049  DSC 0046

DSC 0051  DSC 0053

DSC 0054  DSC 0090

DSC 0092  DSC 0095

DSC 0099  DSC 0102

DSC 0070  DSC 0107

 การพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เมื่อวันที่  7  กันยายน  2560  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และวันที่  8  กันยายน  2560  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  โดยมีนายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสตูล  กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ  เรื่อง  ความร่วมมือด้านการศึกษา  (MOC)  ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกับรัฐปะลิส  ประเทศมาเลเซีย

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec