พิมพ์

ต้อนรับบุคลากร

เขียนโดย nantarat.

DSC 0656  DSC 0657

DSC 0659  DSC 0662

DSC 0665  DSC 0672

ต้อนรับบุคลากรใหม่ : วันที่  18  กันยายน  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ต้อนรับนางสาวอภิญญา  เชาวน์คุณากร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  มารับตำแหน่ง  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  2  ที่มาส่ง 

DSC 0676  DSC 0685

DSC 0660  DSC 0687

DSC 0688  DSC 0691

วันที่  19  กันยายน  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ต้อนรับนางสุธัญญา  เวชรังษี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  มารับตำแหน่ง  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพัทลุง  เขต  1  ที่มาส่ง

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec