พิมพ์

100 ปี ธงชาติไทย

เขียนโดย nantarat.

DSC 9942  DSC 9922

 DSC 9929  DSC 9941

DSC 9926  DSC 9944

DSC 9931  DSC 9947

DSCN9817  DSCN9815

  100  ปี  ธงชาติไทย :  วันที่  28  กันยายน  2560  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานการเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  และครบรอบ  100  ปี  ธงชาติไทย  และนายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมพิธีร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  และครบรอบ  10  ปี  ธงชาติไทย  ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง

                                            นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เวลา  08.00  น.  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec