พิมพ์

กิจกรรม สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน

เขียนโดย watjana.

                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จัดกิจกรรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน “สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้กำลังใจแก่นักเรียนตลอดจนการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น  โดยแบ่งเขตพื้นที่ตามสหวิทยา ออกเป็น 4 สาย  

                  วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายกรุณพล พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานกิจกรรม  สพม.13  เยี่ยมบ้านนักเรียน “ถวายเป็นพระราชกุศล” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สายที่ 3) พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน  เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในสหวิทยาเขตรัษฎาและวิทยาเขตมรกตอันดามัน ดังนี้

 

เด็กชายวิชญะ สามทิพย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด

DSCN9823  DSCN9828

DSCN9834  DSCN9844

นางสาวดวงฤทัย แดงมณี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม

DSCN9846  DSCN9855

DSCN9861  DSCN9868

เด็กหญิงรัญธิดา ชูจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีศึกษา

DSCN9882  DSCN9898

DSCN9902  DSCN9913

นายวราเชนทร์ หมาดพล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

DSCN9925  DSCN9931

DSCN9933  DSCN9940

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ลูกชาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

DSCN9945  DSCN9955

DSCN9951  DSCN9957

นางสาวสุวนันท์ สมสุพรรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

DSCN9962  DSCN9968

DSCN9973  DSCN9981

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec