พิมพ์

พิธีเปิดอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

เขียนโดย watjana.

DSCN9986  DSCN0009

DSCN0010  DSCN9985

DSCN0030  DSCN0022

DSCN0052  DSCN0055

DSCN0070  DSCN0059

20171010 061525996 iOS  20171010 061639542 iOS

20171010 061514875 iOS  20171010 061602440 iOS

10 ตุลาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมกับศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  และสโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง   ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  ทักษะทางลูกเสือแก่ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เพื่อที่จะสามารถนำหลักการ  กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ  ไปพัฒนาเยาวชนและกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  10 - 16 ตุลาคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec