พิมพ์

เยี่ยมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

เขียนโดย watjana.

DSC00375    DSC00411

DSC00399  DSC00404

DSC00380  DSC00370

DSC00357  DSC00358

DSC00382  DSC00389

DSC00391  DSC00405

DSC00398  DSC00363

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ตรวจเยี่ยมและติดตาม ให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยการฝึก/วิทยากร/คณะทำงาน  ในการฝึกอบรมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)   ในวันที่  11 ตุลาคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec