พิมพ์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

เขียนโดย watjana.

DSC 0002

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมั่วไปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธี  และได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น  2  กิจกรรม  ได้แก่  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ณ บริเวณถนนหน้าหอนาฬิกา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

DSC 0010  DSC 0026

DSC 0022  DSC 0023

DSC 0036  DSC 0042

DSC 0061  DSC 0065

DSC 0082  DSC 0085

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec