พิมพ์

สพม.14 ศึกษาดูงาน สพม.13

เขียนโดย nantarat.

  DSC 0035   ดงาน สพม.13 ๑๗๑๐๑๙ 0044DSC 0014 Copy   DSC 0022 Copy

ดงาน สพม.13 ๑๗๑๐๑๙ 0046   DSC 0005

ดงาน สพม.13 ๑๗๑๐๑๙ 0048  ดงาน สพม.13 ๑๗๑๐๑๙ 0058

DSC 0002 Copy  DSC 0052

วันที่  17  ตุลาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  พร้อมคณะบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ต้อนรับนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  14  มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีียนเรียนรู้และนำไปสู่่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ในวันที่  17  ตุลาคม  2560  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec