พิมพ์

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สพม.13

เขียนโดย watjana.

DSC 0504  DSC 0514

DSC 0522  DSC 0507

DSC 0526  DSC 0524

DSC 0539  DSC 0543

DSC 0531  DSC 0512  

DSC 0511   DSC 0528

DSC 0549  DSC 0517

DSC 0516  DSC 0562

วันที่  30 ตุลาคม 2560  :  ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม 2560 นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ได้จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน 5 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลกับสำนักงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร  บุคลากรและเจ้าหน้าที่  ตลอดจนพนักงาน  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ  อุทิศทั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  นำโดย  นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ในวันที่  30 ตุลาคม 2560  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้บริหาร  บุคลากรและเจ้าหน้าที่  ตลอดจนพนักงานและร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงานต่อกัน.                                                                                                                                                                                                                                                                          

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec