พิมพ์

สพม.5 ศึกษาดูงาน

เขียนโดย nantarat.

DSC 0016  DSC 0001

DSC 0008  DSC 0010

DSC 0020  DSC 0021

DSC 0023  DSC 0026

สพม.5  ศึกษาดูงาน : วันที่  23  พฤศจิกายน  2560  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  13  ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5  ที่มาศึกษาดูงานการบริหารระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  AMSS ++  และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  โดยมีนางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  

ข่าว/นันทรัฐ  คงดำ

ภาพ/ทนงศักดิ์  ไทรงาม

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec