พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการ Youth counselor สานน้ำใจรักและห่วงใยเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่สร้างสรรค์

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนตามโครงการ Youth counselor สานน้ำใจรักและห่วงใยเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่สร้างสรรค์ โดย ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ดำเนินงานโดยงานแนะนำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่นักเรียนกลุ่มห่วงใยเป็นพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง



ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น