พิมพ์

โรงเรียนวังวิเศษจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

เขียนโดย โรงเรียนวังวิเศษ.

โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลขึันในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นับเป็นปีที่ 14 โดยมีธีมหลักประจำปีคือ ความเป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านการทุจริต เพื่อการพัฒนา เพื่อสันติภาพ และเพื่อความปลอดภัย (United against corruption for development, peace and security) และทางโรงเรียนวังวิเศษ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยการรณรงค์ คอร์รัปชั่น ฉัน ไม่ ขอรับ (Corruption Your 'NO' Counts) 

1     2

3     4

5     6

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น