พิมพ์

ศรร.โรงเรียนห้วยยอด รับการออกเยี่ยมจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

          วันพฤหัสบดีที่ ที่ 8 ธันวาคม 2559 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนต้อนรับการออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด  โดยมีตัวแทนศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้แก่นายสมจริง อินทรักเดช นายเฉลิม เรืองทองเมือง นายสุทธิ สายสุนีย์ และนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ณ อาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอดภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น