พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

               วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58