พิมพ์

โรงเรียนกันตังพิทยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เขียนโดย โรงเรียนกันตังพิทยากร.

วันที่ 11 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการยุภา พรเศรษฐ์ พร้อมบุคลากรครู และตัวแทนนักเรียนชมรมต้นกล้าอันดามัน คณะกรรมการสภานักเรียนและชุมนุม ไปช่วยบรรจุถุงยังชีพ และชุมนุมอาสายุวกาชาดมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องตำบลบางหมากที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชมรมศิษย์เก่ามอ.ตรัง

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58