พิมพ์

โรงเรียนกันตังพิทยากรเปิดงานชุมนุมสัมพันธ์กันตังพิทยากรลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

เขียนโดย โรงเรียนกันตังพิทยากร.

วันที่ 13 มกราคม 2560 

ภาคเช้า    นายอำเภอกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมสัมพันธ์กันตังพิทยากร ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนจากชุมชนป่าไม้กันตัง, สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค, กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ, กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเจ้าไหม, เทศบาลเมืองกันตัง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7, อาจารย์วิโรจน์ ศรีวราพันธ์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอกันตังทุกสังกัดให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิดและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยในโอกาสมาประเมินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราของนักเรียนกันตังพิทยากร

ภาคบ่าย  นายอำเภอกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตังเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ปุ้มปุ้ยเอเเม็ทกันตังพิทยากรครั้งที่ 2 ระดับภาคใต้ โดยโรงเรียนจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น