พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25560

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

              วันที่ 13 มกราคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25560 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษาและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58