พิมพ์

สรุปผลการการแข่งขันเอแม็ท ปุ้มปุ้ยกันตังพิทยากร ครั้งที่ 2

เขียนโดย โรงเรียนกันตังพิทยากร.

 

 

รุปผลการแข่งขัน Amath ปุ้มปุ้ย กันตังพิทยากร แข่งขันชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 2

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ  โรงเรียนอนุบาลลำทับทีมC

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนอนุบาลตรัง

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลลำทับทีมB

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์E

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์D

รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนกันตังพิทยากร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ C 

รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม A

รุ่นประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ นายปิยะวัฒน์  รักราวี

รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาววิลาวัลย์ ไชยนิตย์

รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์แข

ดูลำดับการแข่งขันเพิ่มเติม

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58