พิมพ์

โรงเรียนวังวิเศษ ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

เขียนโดย โรงเรียนวังวิเศษ.

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ได้จัดกิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

2   34  5 9  10 11  12    
1

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58