พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิต O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 497 คน

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

วันที่ 20-21 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินงานโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิต O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 497 คน เน้นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤาและวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม อาคารเรียน 10 ชั้น 3 โรงเรียนห้วยยอด


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58