พิมพ์

ลำทับประชานุเคราะห์ รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

เขียนโดย โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์.

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์รับการนิเทศ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นครั้งที่ 2 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลังจากการเข้าร่วมโครงการมาเป็นระยะเวลา 8 เดือน

1       2     3      4     5

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58