พิมพ์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

เขียนโดย โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์.

       โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

                      

                   

              ิิิ     

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58