พิมพ์

เปิดประตูสู่สถานศึกษา ลำทับประชานุเคราะห์

เขียนโดย โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สพม.13 นายศังกร รักชูชื่น เป็นประธานเปิดงาน "Open House" 2559 เปิดประตูสู่สถานศึกษา แสดงผลงาน ผลจากการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนวฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

4         1 1        2       3      5         6        DSCN4830      

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58