พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง ในการศึกษาดูงาน

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเรียน 10 ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด  

        วิทยากรโดยครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย ครูอานนท์ คงเฝือและนักเรียนแกนนำ 


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58