พิมพ์

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ขาวนิ่ม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง PSU ลูกทุ่ง Contest 2016 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จัดโดยชมรมนาฏรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ เวทีอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec