พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดจัดเวทีแสดงผลงานนักเรียนวิชา IS :การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

   โรงเรียนห้วยยอดจัดเวทีแสดงผลงานนักเรียนวิชา IS :การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในรูปแบบนำเสนอปากเปล่าและจัดนิทรรศการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 ห้องเรียน i-pad และ ห้องพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด

022205IS present

022202IS present022212IS present

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec