พิมพ์

เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เขียนโดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3.

DSCN8490  DSCN8496

DSCN8507  DSCN8514

DSCN8529  DSCN8532

       ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  เป็นประธานรอบกองไฟในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec