พิมพ์

คณะครูจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยยอด

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

           วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 คณะครูจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงราย จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยยอด ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58