พิมพ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร2559

เขียนโดย โรงเรียนกันตังพิทยากร.

31 มีนาคม 2560...ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและลูกๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่6 โรงเรียนกันตังพิทยากรในโอกาสจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ประสบความความสำเร็จในชีวิตตามที่ปรารถนา. เป็นคนดี คนเก่ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.....สมคุณค่ากันตังพิทยากร

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec