พิมพ์

เยาวชนเจ้าบ้านลูกหลานพระยารัษฎามาวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์

เขียนโดย โรงเรียนกันตังพิทยากร.

10 เมษายน 2560 โรงเรียนกันตังพิทยากร โดยคณะครูและลูกๆเยาวชนเจ้าบ้านลูกหลานพระยารัษฎามาวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ บิดาแห่งยางพาราไทย และรับทุนการศึกษาจากบริษัทเบียนเจง ณ ระนอง และญาติมิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้มอบทุนการศึกษา

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec