พิมพ์

ข้อมูลการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

ข้อมูลการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สพม.13

click  บันทึกข้อมูลแผนการรับแต่ละแผน แวนขยาย 
รายงาน
ม.1   ม.4
click  บันทึกข้อมูลการสถิติการรับประจำวัน แวนขยาย
รายงาน
ม.1   ม.4
click บันทึกข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ แวนขยาย
รายงาน
 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน download

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec