พิมพ์

ความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

สรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

          * รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
          * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
          * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559)                                                                                                                                                                     
สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559) 

        - ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

          * รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
          * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)  
          * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
                                                                                                                                                                      สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559) 

         * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

       - ตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558

         * รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)    
         * สถานะการเรียกบรรจุ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)     

      - ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ผลการประเมินผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.ตรัง 

      - ประกาศ กศจ.กระบี่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของ กศจ. กระบี่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2559 

    

      * สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุ ได้ทาง facebook fanpage สพม13. ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58