พิมพ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

เขียนโดย watjana.

                                                               

Janya

นางสาวจรรยา  คลิ้งสุขคล้าย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชำนาญการพิเศษ

08-1719-8531

kodchanan

นางกชนัณท์ลภัส  สิงติ

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ    

08-1891-5361

                                                             

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58