พิมพ์

กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย watjana.

 

 

ประยุทธ

นายประยุทธ์  โขขัด

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

08-1187-1105

sontanawan

  นางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ    

08-1094-4799

nantarat2

  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

08-6017-7823

เมสซี่

          นางสาวศศิพิชญ์  นิลไพรัช          

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

08-7047-3838

   

ทน

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

08-7623-1220   

 ภิญโญ

นายภิญโญ  ช่วยแจ้ง

ช่างสี 3

08-6267-7634

วจนา

  นางสาววัจนา  ไกรเทพ

พนักงานราชการ

08-4632-5913

pornnapa2

นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ

พนักงานราชการ

08-0523-4707

ปราณี

  นางปราณี  ขุนนุ้ย

แม่บ้าน

08-9475-5003

arkapong 

นายเอกพงษ์  เพ็งเล็ง

พนักงานขับรถ

 wiwat

นายวิวัฒน์  พุทธรักษ์

พนักงานขับรถ

panudach

นายภานุเดช  ชำนาญกิจ

พนักงานขับรถ

08-7624-9699

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น