พิมพ์

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

เขียนโดย watjana.

 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-3280-1892

 

jittra

นางจิตรา  ตรังคธนสิน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-9655-2986

waraporn

นางสาววราภรณ์  ชูเทพ

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ   

08-1691-0525

surapong

นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-6278-0707

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

  kanda

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-7283-8695

pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-7885-6108

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08-4060-6838

maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

พนักงานพิมพ์ดีด

08-7626-0964

  songyot

นายทรงยศ  ตุนยะสุข

พนักงานลูกเสือ

08-0519-8068

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น