พิมพ์

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

เขียนโดย watjana.

                                                             dongredee

นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-9876-1827

 
                                                          

ลัดดา

นางลัดดา  คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

08-3173-8738

naiyana

นางสาวนัยนา  ถิ่นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

08-1728-8738

jub

นางสาวกาญจนา  สุวรรณภพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

08-1536-1115

พิมพ์ชนก

นางพิมพ์ชนก  นามสมมิตร

พนักงานพิมพ์ดีด

08-7627-3642

pranee2

นางปราณี  ขวัญนิมิตร

พนักงานพิมพ์ดีด

08-0534-8598

orawan

นางสาวอรวรรณ  เหม้นแก้ว

พนักงานพิมพ์ดีด

08-6945-1745

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec