พิมพ์

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

เขียนโดย watjana.

                                                               dongredee

นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-9876-1827

 
                                                             

naiyana

นางสาวนัยนา  ถิ่นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

08-1728-8738

ลัดดา

นางลัดดา  คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

08-3173-1527

jub

นางสาวกาญจนา  สุวรรณภพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

08-1536-1115

รัตนา

นางรัตนาภรณ์  ขุนพิทักษ์

พนักงานราชการ

08-1095-9961

พิมพ์ชนก

นางพิมพ์ชนก  อินทร์ฤทธิ์

พนักงานพิมพ์ดีด

08-7627-3642

pranee2

นางปราณี  ขวัญนิมิตร

พนักงานพิมพ์ดีด

08-0534-8598

อรวรรณ

นางสาวอรวรรณ  เหม้นแก้ว

พนักงานพิมพ์ดีด

08-6945-1745

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น