Home Page

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

22/01/2021 การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์
21/01/2021 ส่งผู้นำนักเรียนเข้าร่วมค่าย และประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand”
21/01/2021 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
21/01/2021 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
19/01/2021 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่
19/01/2021 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
19/01/2021 แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)
19/01/2021 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี
19/01/2021 ประชาสัมพันธ์โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
18/01/2021 ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สารสนเทศโรงเรียน

ดูข่าวสารทั้งหมด

สารสนเทศเผยแพร่

คลังสื่อการเรียนรู้

ข้อมูลเผยแพร่

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

วัฒนธรรมองค์กรการต่อต้านทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงาน


ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991
อีเมล์ : matthayom13@gmail.com

ติดตามเราได้ที่

Facebook Pagelike Widget