Home Page

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

09/04/2021 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
09/04/2021 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “SEAMEO Congress 2021 (Virtual)”
08/04/2021 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
08/04/2021 แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
06/04/2021 ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
06/04/2021 ประชาสัมพันธ์สั่งจองเหรียญเฉลิมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
05/04/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นประสพสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
02/04/2021 เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
02/04/2021 แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
01/04/2021 แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๕๒)
29/03/2021 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)
29/03/2021 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
26/03/2021 การศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
26/03/2021 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
26/03/2021 ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมคำชี้แจง เรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลฯ

สารสนเทศโรงเรียน

ดูข่าวสารทั้งหมด

สารสนเทศเผยแพร่

คลังสื่อการเรียนรู้

ข้อมูลเผยแพร่

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

วัฒนธรรมองค์กรการต่อต้านทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงาน


เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991
อีเมล์ : matthayom13@gmail.com

ติดตามเราได้ที่

Facebook Pagelike Widget