กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวิชาความถนัดภาษาจีน(PAT7.4)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวิชาความถนัดภาษาจีน(PAT7.4) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564