กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร.วิเชียรมาตุ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Ensuring Effective Online Classroom ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ นำโดย นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Ensuring Effective Online Classroom เป็นการอบรมผ่านระบบอนนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมให้กำลังใจคณะวิทยากรคณะดำเนินการจัดอบรมและคณะครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศทั้ง 28 โรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูจัดการเรียนการสอน Online แบบ Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา