การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้แนะนำแนวคิดในการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic  Learning) จำนวน 11 ราย ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2564 

ติดต่อเรา