กิจกรรมต้นกล้าความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6

    วันที่ 11 มีนาคม  2564  ่โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าความสำเร็จ  และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้  เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ และ
รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของพี่ ม.6  

  • ต้นกล้าความสำเร็จ-9045e9f2
    ต้นกล้าความสำเร็จ-9045e9f2
ติดต่อเรา